“พุทธะอิสระ” แฉ นักโทษต้องเก็บเศษในกองขยะมากินเป็นอาหาร