พบอีก ปณ.คูคต รีโนเวทห้องน้ำใหม่ 12 ตร.ม. ใช้งบเกือบ 4 แสนบาท