สหภาพแรงงานฯปณท. แฉอีก พบสติ๊กเกอร์ติดเคาน์เตอร์ เลขละ 1,400 บ.