น้าผู้ต้องหา ฆ่าลูกน้องแจ๊ส อ้าง มีคนสร้างพยานเท็จ