เจ้าพ่อแฟชั่น เบียด “บิล เกตส์” ขึ้นแท่นรวยที่สองของโลก