ก.เกษตรฯ สั่งเพิ่ม ระบายน้ำเขื่อน“ภูมิพล-สิริกิติ์” ช่วยนาข้าว 17 ล้านไร่

โดย PPTV Online

เผยแพร่

ปรับปรุงล่าสุด


ไม่เพียงพื้นที่เกษตรภาคอีสานที่ประสบภัยแล้ง ฝนทิ้งช่วงเป็นเวลานาน พื้นที่เกษตรลุ่มเจ้าพระยาก็ประสบปัญหาภัยแล้งไม่แพ้กัน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรจึงประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพิ่มการระบายน้ำจาก 2 เขื่อนหลักเพื่อบรรเทาความเดือดร้อน

TOP ประเด็นร้อน