“ยาฆ่าหญ้า-ฆ่าแมลง” ตัวการโรคเนื้อเน่า พร้อม 5 วิธีเบื้องต้น หากเป็นแผล