สุ่มตรวจสารกันบูดในน้ำพริกหนุ่ม บางยี่ห้อเกินมาตรฐาน 11 เท่า


โดย PPTV Online

เผยแพร่
ศูนย์ทดสอบฉลาดซื้อ มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค เปิดเผยผลตรวจสารกันบูดในน้ำพริกหนุ่ม 17 ยี่ห้อรอบสอง พบเพียง 2 ยี่ห้อ ที่ตรวจไม่พบสารกันบูด ที่เหลือกว่าร้อยละ 63 พบสารกันบูดเกินมาตรฐานและไม่ระบุข้อมูลการใช้วัตถุกันเสียบนฉลาก

ข่าวเด่นในรอบสัปดาห์


TOP ประเด็นร้อน