นักเรียนไทยคว้า 23 รางวัลแข่งขันคณิตศาสตร์นานาชาติที่สิงคโปร์