น้ำป่าซัดเจดีย์ทอง เมืองเมาะตะมะ พระเมียนมาร์ ภาวนาไม่ให้ถล่ม