“หมอประกิต” ซัดลดภาษีใบยาสูบ เลือกจะเอาใจพ่อค้า หรือสุขภาพประชาชน