เนปาล เตรียมห้าม ใช้พลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวทิ้ง ในเขตเอเวอเรสต์