เนปาล เตรียมห้าม ใช้พลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวทิ้ง ในเขตเอเวอเรสต์

โดย PPTV Online

เผยแพร่

ปรับปรุงล่าสุด


ทางการเนปาลเตรียมห้ามการใช้พลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวทิ้งในเขตเอเวอเรสต์ เพื่อลดปริมาณขยะจากบรรดานักปีนเขาที่ทิ้งไว้

TOP ประเด็นร้อน