“โรม” โต้ ไม่เคยเบี้ยวหนี้กยศ. ชี้ ทยอยจ่าย ต้องแบ่งเงินสนับสนุนพรรค