ปธ.ศาลฎีกา ปลูกจิตสำนึกเยาวชนชายแดนใต้ ให้เข้าใจการบังคับใช้กฎหมาย