ในหลวง โปรดเกล้าฯรับโครงการอนุรักษ์ช้างป่ารอยต่อ 5 จังหวัดไว้ในพระบรมราชูปถัมภ์