“โพดุล” แผลงฤทธิ์ 3 ชุมชน อ.บ้านไผ่ น้ำท่วมหนักเดือนร้อนนับพันครอบครัว