หนุ่มนิ้วขาดน้อยใจ สมัครงานไม่มีใครรับ โดดแม่น้ำฆ่าตัวตาย แต่เปลี่ยนใจว่ายเกาะตอม่อ