“จิสด้า” เผย พื้นที่น้ำท่วมกว่า 2 ล้านไร่ อีสานมากสุด