ย้ายหนี! คนงานสร้างเขื่อนป้องกันน้ำท่วม เร่งขนอุปกรณ์ หลังน้ำเจ้าพระยาสูงขึ้น