รูปปั้นพระพุทธเจ้า เสวยชาติเป็น “เหี้ย” ดึงคนสนใจพระพุทธศาสนา