ทะเลาะกับพ่อ น้อยใจ หวังกระโดดน้ำตาย พลเมืองดีโน้มน้าวจนเปลี่ยนใจ