ครอบครัวยันไม่ได้ซื้อ-ขายทารก แต่เคยติดต่อหาคนอุปการะ