สลด!! เสื้อพันเครื่องบดถั่วเหลือง ดึงร่างติดมอเตอร์ดับอนาถ