พบ “เมรุเผาศพ” วิจิตรงดงาม สร้างด้วยงบศรัทธา 14 ล้าน