มท.1 รับปริมาณน้ำที่อุบลฯมีมาก สั่งเฝ้าระวัง 24 ชม.