หลายจังหวัดลุ่มน้ำชี ลดการระบายน้ำช่วยอุบลฯ บรรเทาน้ำท่วม