แก๊งเด็ก 12 ตระเวณลักทรัพย์ ทั้งวัด ทั้งบ้าน โดนทั่ว