“คิงเพาเวอร์” ร่อนเอกสารโต้ ครอบครัว “จุ๋ม นุสรา” ไม่ยอมรับความช่วยเหลือ