รวบ “แก๊งหัวลำโพง” บังคับเด็กค้าประเวณี หากขัดขืนใช้ไฟลน-มีดกรีดแขน