กินเจสงขลา อัญเชิญม้าทรงแสดงปาฏิหาริย์เล่นน้ำร้อนเดือดๆล้างสิ่งอัปมงคล