“ประวิตร” ชี้ แจ้งจับฝ่ายค้าน เหตุไม่ยับยั้งนักวิชาการเสนอแก้รธน.มาตรา 1