“การบินไทย” แจงดราม่า ปมผู้โดยสารโวยบริการอาหารชั้นประหยัด