พ่อเครียดจัด ลูกติดยา-ดื่มเหล้าหนัก คว้าปืนยิงยกครัว