เรียกสอบภรรยาจ.ส.อ.จี้พนง.ไลฟ์ยิงตัวเอง ยังไม่สรุปเป็นโรคซึมเศร้า