ทอดบัลลังก์กัญญาสุพรรณหงส์ ซ้อมใหญ่พยุหยาตราชลมารคครั้งที่ 2