หมอรับ ‘หนุ่มแว่น’ เข้ากระบวนการตรวจจิตเวช ป่วยหรือไม่!