อดีตผอ.ร.ร.กรุงเทพคริสเตียนฯ แจงปมถูกสภาคริสตจักรปลด