เหยื่อกลุ่มล่อซื้อจับลิขสิทธิ์ แฉพฤติกรรมต่อรองค่าปรับข้างโรงพัก