ทร. แจงหากศาลคืนสิทธิทำระบบจัดซื้อจัดจ้างไทยผิดเพี้ยน เพราะ ซีพี ยื่นประมูล“เมืองการบิน” ช้า 9 นาที