“กสิกรไทย – ไทยพาณิชย์” ปรับลดดอกเบี้ยเงินกู้ – เงินฝาก 0.25%