โพลสำรวจผู้ติดตามเพจ “พีพีทีวี” 71% เห็นด้วย “หากไม่ลอยกระทง เพื่อลดขยะ”