หอการค้า เผย บ.เลิกจ้างแรงงาน เหตุส่งออกหด - หันใช้ AI แทนคน