แพทย์ ผ่าถุงน้ำดี พบก้อนนิ่วเหมือนไข่มุกสีดำกว่า 800 ก้อน