“ฝุ่น PM2.5” พุ่งสูง 26 พื้นที่ กทม.-ปริมณฑล เริ่มกระทบสุขภาพแล้ว!