ถนนขาดจากพิษพายุโพดุลยังไม่ซ่อม รถพุ่งตกน้ำพระภิกษุมรณะ