กลับมาอีกครั้ง! ฝุ่นจิ๋ว ธ.ค. นี้ สธ.ให้ความรู้กลุ่มเสี่ยง ป้องกันภัยจาก PM 2.5