“ทรัมป์” เยือนอัฟกานิสถาน อ้าง"กลุ่มตอลีบาน"ร้องขอเจรจาสันติภาพ