เครื่องบินรบ “F-35C” พร้อมประจำการกองทัพเรือสหรัฐฯ