นายกฯเร่งแก้ปัญหาคนกับป่า ย้ำต้องหาวิธีไม่ให้เกิดความขัดแย้ง