“ธรรมนัส” ลั่นใครไม่มีคุณสมบัติครอบครองที่ดินส.ป.ก.ต้องยึดคืนสถานเดียว